Day: February 10, 2021

Manikandan February 10, 2021

PF Interest Credited successfully on 2019 to 2020 Financial year Introduction : நமது PF சந்தாதாரர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த 2019 மற்றும் 2020 க்கான வட்டிவிகிதம் தற்போது அனைவரின் PF கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது . வெகு நீண்டகாலமாக 2019 TO 2020  இந்த நிதியாண்டிற்க்கான வட்டிவிகிதம் நமது PF கணக்கில் வரவு வைக்கப்படமல் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள கொரோன நோய் தொற்றின் காரணமாக […]